Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Phụ kiện ANIMO Model: Giấy lọc

Phụ kiện ANIMO
Model: Giấy lọc 90/250
- Kích cỡ: 90/250 mm
- 1000 cái/ thùng
- Màu: Trắng
- Sử dụng công nghệ oxgen làm trắng, thân thiện với môi trường


Phụ kiện ANIMO
Model: Giấy lọc 101/317
- Kích cỡ: 101/317 mm
- 500 cái/ thùng
- Màu: Trắng
- Sử dụng công nghệ oxgen làm trắng, thân thiện với môi trường